Polityka prywatności


Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych (przed dostęp nieupoważnionych osób trzecich) dobrowolnie podanych przez Klientów ,korzystających z usług świadczonych przez Sklep Internetowy www.glamfactor.pl drogą elektroniczną.I. Administratorem danych osobowych jest:

La Lisa Magdalena Tutak 
ul. Baryczna 2
63-400 Wysocko Wielkie
NIP 622-27-84-092II. Przetwarzanie danych osobowych Klienta- podstawy prawne:

1. Klient korzystając z usług świadczonych przez Sklep Internetowy www.glamfactor.pl zostaje poproszony o dobrowolne podanie danych osobowych, które są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych osób trzecich oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego jako RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

2. Zgodnie z artykułem 6.ust 1 ppkt: a),b),f) RODO przetwarzanie danych Klientów jest zgodne z prawem jeśli:

Klient, czyli osoba, której dotyczą dane osobowe wyraża zgodę przetwarzanie własnych danych w określonych celach. (a)
Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest konieczne do realizacji umowy
zawartej między Klientem a Sprzedającym oraz w celu wykonania działań zawarciem umowy, na żądanie Klienta.(b)
Przetwarzanie jest konieczne do celów, które wynikają z prawnie przedstawionych oraz uzasadnionych interesów wykonywanych przez Sprzedającego takich jak (f):
Archiwizacja, czyli przechowywanie dokumentów dokonywane w celu zabezpieczenia danych w przypadku prawnego zażądania wykazania dowodów np. podczas dochodzenia i obrony przed roszczeniami jakie może ponieść Sprzedający.
Promocja-martketing, czyli oferowaniu Klientowi produktów Sklepu Internetowego www.glamfactor.pl, poprzez dobrowolne zapisanie się Klienta na newsletter.
III. Przetwarzane dane osobowe ( podstawa artykułu 14, ust. 1 ppkt d).)

1. W celu świadczenia usług i realizacji złożonego zamówienia przez Klienta, czyli zawartej Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym będą przetwarzane następujące dane osobowe Klienta:

Imię i nazwisko;

Adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer kontaktowy;

Adres, na który zostaje nadana przesyłka z zamówionym towarem;

Dane dotyczące wybranej płatności oraz sposobu dostawy przesyłki;

Dane firmy do faktury VAT, jedynie w przypadkach jeżeli Klient poprosi o wystawienie takowego dokumentu ;

Pliki cookies (zawarte na urządzeniu elektroniczny Klienta) oraz numer IP


2. W celach promocyjnych, marketingowych- ma na celu przedstawienie oferty Klientowi,
Dotyczy tylko Klientów, którzy dobrowolnie zapisali się do newsletter’a. Wykorzystywane są następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko

Adres poczty elektronicznej (e-mail)IV. Odbiorcy danych osobowych -przekazywanie danych Klienta

1. W celu prawidłowego świadczenia usług handlowych przez Sklep Internetowy www.glamfactor.pl jak np. realizacja zamówień, niezbędne jest korzystanie przez Sprzedającego usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Sprzedający, na podstawie zasad, przepisów obowiązującego prawo oraz przepisów o ochronie danych osobowych , może udostępnić dane osobowe Klienta taki odbiorcą danych jak:
Podmiot świadczący usługi dostawcze (dostarczenie zamówienia do Klienta):
-kurierskie
-pocztowe

Podmiot świadczący usługi techniczne (organizacyjne), informatyczne

Podmiot świadczący usługi bankowe (obsługujące płatności online bądź płatności kartą płatniczą)

Podmiot świadczący usługi księgowe (biuro księgowe)

Podmiot świadczący usługi prawnicze (kancelaria prawna)

Podmiot świadczący usługi ubezpieczeniowe

Podmiot świadczący usługi doradcze (jednostki zajmujące się windykacją)

2. Sprzedający korzysta jedynie z usług podmiotów zewnętrznych, którzy gwarantują korzystanie z odpowiednich metod organizacyjnych oraz technicznych zgodnych prawnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) dotyczących ochrony osób fizycznych związanych z przetwarzanie ich danych osobowych.
V. Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

1. Prawo dostępu do danych osobowych osoby, której wymienione dane dotyczą.

2. Prawo do edytowania (poprawienia) oraz usunięcia danych osobowych, jeżeli osoba uważa, że nie ma konieczności i dalszych podstaw do przetwarzania jej danych. Edycji można również dokonać wybierając opcję „Moje konto” po uprzednim zalogowaniu się do Sklepu Internetowego GlamFactor.

3. Prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych dostarczonych podczas zawierania Umowy Sprzedaży w celu realizacji zamówienia lub udzielonej zgody.

4. Prawo do anulowania, cofnięcia w każdej chwili zgody dotyczącej dalszego przetwarzania swoich danych osobowych bez podawania przyczyny decyzji. Skutkuje to usunięcie konta Klienta ze strony Sklepu Internetowego www.glamfactor.pl oraz zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych. Administrator ma prawo do dalszego przetwarzania danych osoby, jedynie w przypadku gdy wykaże oraz potwierdzi istnienie prawnych, usprawiedliwionych powodów do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, wolności oraz praw osoby, do której dane osobiste należą lub jako podstaw w sytuacji dochodzenia lub obrony rozszczeń.

5. Prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na określony czas i w określonym zakresie według własnych preferencji. Osoba ma również prawo zażądać informacji w jakim zakresie są one przetwarzane.

6. Prawo złożenia skargi do organu nadzorującego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub innego odpowiedniego organu nadzorczego, podejrzewając, że są one przetwarzane niezgodnie z prawem. Wystosowanie takiego dokumentu musi być zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) oraz przepisów i ustaw o ochronie danych osobowych zapisanych w polskim prawie.

7. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego Administratora. W tym przypadku należy skontaktować się z Administratorem za pomocą podanych danych kontaktowych zawartych na stronie www.glamfactor.pl oraz podać personalia (nazwę i adres) podmiotu, do którego dane osobiste dotyczące osoby mają zostać przesłane.

8. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych wykorzystanych na potrzeby promocji lub marketingu.VI. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Administrator może przechowywać oraz przetwarzać dane osobowe osoby, do której one należą w celach wyżej wymienionych , do czasu jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego www.glamfactor.pl, czyli do momentu usunięcia konta Klienta. Zgłoszenie cofnięcia zgody, żądania usunięcia oraz sprzeciwu co do przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych Klienta jest równoznaczne z zaprzestaniem ich przetwarzania przez Administratora.VII. Pliki Cookies ( tzw. Ciasteczka), Google Analytics oraz Piksel Facebook.

1. Sklep Internetowy www.glamfactor.pl może wykorzystywać technologię tzw. „Ciasteczek”. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi zawierającymi informacje przechowywane na Państwa komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu, po odwiedzeniu przez Państwa strony internetowej. Wykorzystywane są one do wprowadzania dodatkowych funkcjonalności oraz pomagają nam analizować ruch w serwisie. Istnieją dwa rodzaje Ciasteczek: pierwszy używany jest do „zapamiętywania” takich informacji, jak Państwa nazwa użytkownika i hasło, które są przechowywane w Państwa komputerze tak długo, jak pozostają państwo zalogowani w usłudze abonenckiej. Jeśli nie korzystają Państwo z funkcji „W przyszłości nie pytaj mnie o moją nazwę użytkownika i hasło”, tego typu Ciasteczka nie będą przechowywane w Państwa komputerze. Drugi rodzaj ciasteczek to ciasteczka sesji. Podczas Państwa wizyty na stronie ciasteczka te są tymczasowo przechowywane w pamięci Państwa komputera. Ciasteczka sesji nie pozostają w pamięci Państwa komputera i zazwyczaj znikają, gdy zamkną Państwo swoją przeglądarkę. Jeśli nie chcą państwo akceptować wykorzystywanych Sklep Internetowy Ciasteczek, większość przeglądarek domyślnie akceptuję te pliki i umożliwia taką konfigurację ustawień, która pozwoli na wyłączenie zapisu plików Cookies lub też częściowe ograniczenie np. czasowe. Jednakże może to ograniczyć funkcjonalność Sklepu Internetowego www.glamfactor.pl

2. Administrator ma prawo przetwarzać informacje zawarte w plikach Cookies, osób korzystających ze Sklepu Internetowego www.glamfactor.pl w poniżej wymienionych celach:

Zapisywania przedmiotów dodawanych do Koszyka podczas kompletowania zamówienia przez Klienta.
Zapisywania danych potrzebnych do zalogowania się na Sklep oraz wprowadzanych przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia lub ewentualnych ankiet.
W celach statystycznych, do robienia statystyk ilości osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz do analizy działań Klienta (np. najczęściej powtarzające się słowa wyszukiwane) w celu dostarczenie im reklam oraz promocji dopasowanych do ich indywidualnych preferencji.
Do rozpoznania Klienta korzystającego z usług Sklepu Internetowego jako zalogowanego użytkownika.

3. Więcej szczegółowych informacji na temat działania oraz innych spraw dotyczących Plików Cookies można znaleźć w zakładce „Pomoc” swojej przeglądarki internetowej.
4. Administrator Sklepu Internetowego www.glamfactor.pl może wykorzystywać technologie analityczne usług sieciowych Google Inc. używających plików Cookies (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “) tj: Google Analytics, Universal Analytics w celach analizowania ruchu oraz sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego. Wykorzystywane są również do zbierania informacji o danych geograficznych, demograficznych, preferencjach użytkownika odwiedzających Sklep, używanej przeglądarce, domenie i IP. Zgromadzone informacje służą Administratorowi do wykonywania statystyk pomocnych w prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dane te są anonimowe ( nie zawierają danych osobowych osób odwiedzających Sklep Internetowy) i mają charakter grupowy.

5. Użytkownik Sklepu Internetowego ma prawo zablokować zapisywanie informacji gromadzonych przez Pliki Cookies dotyczących aktywności, sposobów korzystania ze strony internetowej Sklepu wraz z adresem IP oraz przesyłania ich do Google Inc. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej znajdującej się pod poniższym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

6. Administrator Sklepu Internetowego www.glamfactor.pl może wykorzystywać usługę dostarczaną przez podmiot zewnętrzny Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) tj. Piksel Facebook. Usługa ta pozwala na wyświetlanie reklam odpowiadających indywidualnym preferencją odwiedzających Sklep Internetowy, dokonywać pomiaru skuteczności promocji, reklam oraz analizować ruch i sposób korzystania ze Sklepu Internetowego.

7. Użytkownik posiada możliwość zmiany ustawień swojego konta Facebook dotyczące wyświetlanych reklam pod poniższym linkiem:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

8. Więcej informacji na temat Piksel Facebook znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_contentVIII. Postanowienia końcowe

Poniższa Polityka Prywatności dotyczy jedynie Sklepu Internetowego www.glamfactor.pl
Na naszej stronie dostępna jest najnowsza wersja zasad Polityki Prywatności , a w razie konieczności będzie ona na bieżąco aktualizowana. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt na numer: +48 791 720 801 lub na adres e-mail: sklep@glamfactor.pl .


Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Przy zamówieniu za minimum 300 zł

14 dni na zwrot

14 dni na zwrot

14 dni na zwrot

Zawsze możesz zwrócić zakupione produkty

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z Regulaminem